Dela med andra

Robotiserad digital ärendehandläggning

Publicerad 2021-10-25


Om uppdragsgivaren
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av Heby och Enköping samt kommunerna i Västmanlands län. Förbundets uppdrag är att hantera avfall från ca 330 000 invånare och 16 000 företag, på ett miljöriktigt sätt. I detta ingår att hämta, behandla och avsätta avfall, strategisk planering samt utvecklad hantering. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ses som en resurs och ska återvinnas så långt det är möjligt.

Beskrivning av examensarbetet
Arbetet ska göras för minst 2 utvalda ärendehanteringsobjekt.
• En ärendehantering inom HR Human Resource anvisas av VafabMiljö HR-avdelning
• En ärendehantering för Kundservice som anvisas av VafabMiljö Kundservice
Genomföra behovsanalys av grundläggande förutsättningar för att digitalt robotisera ärendehandläggning av de ovanstående objekten exempelvis mål, process- och rutinbeskrivningar.
Presentera en genomförandebeskrivning av RPA Robotic Process Automation projekt för de båda ärendehanteringsobjekten med indelade avgränsade faser och milstolpar samt resurs- och kompetensallokering.
Ge förslag på uppföljning, ägarskap och förvaltningsorganisation samt faktorer och aktiviteter som följer efter driftsättning.
Resultatet skall redovisas i skriftlig form samt även som en muntlig framställan med frågor opponent vid två olika tillfällen kopplade till de båda ärendehanteringsobjekten.


Kontaktperson
Per-Mikael Bäckstedt
per-mikael.backstedt@vafabmiljo.se
021-39 35 69
Box 140, 721 05 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk

Uppdragsgivare
VafabMiljö

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2022-01-31

Genomförandeperiod
Hösten 2022Bookmark and Share