Dela med andra

Kollektivtrafik i egen regi? Två exjobb.

Publicerad 2021-10-01


Om uppdragsgivaren
Vänsterpartiet i Region Stockholm har länge drivit frågan om att driva kollektivtrafiken i egen offentlig regi, för att skapa en kvalitativt bättre kollektivtrafik för resenärerna och bättre arbetsvillkor för personalen.
Arvode: 20 000 kronor per examensarbete.


Beskrivning av examensarbetet
Examensarbete x 2, inom INDEK, MDH i kursen IEO400, VT 2022
Tanken med båda exjobben är att undersöka hur politiker, tjänstemän och anställda i trafiken utifrån sina erfarenheter ser för- och nackdelar med egen regi. Precisering av syfte, frågeställning, etc. sker i samråd med handledaren.
1. Studera Region Örebros erfarenheter av att delvis lämna paradigmet med upphandlad trafik för att istället direkttilldela cirka 50 procent av trafiken till Svealandstrafiken, som är ett aktiebolag ägt av Region Västmanland och Region Örebro Län.
2. Studera Västmanlands och VL:s Västmanlands länstrafik erfarenheter av att inte upphandla, utan köra trafiken i egen regi.
Bakgrund:
I början av 1990-talet bedrevs kollektivtrafiken i Sverige i offentligt regi. Statens Järnvägar var just statens järnvägar och ägdes av staten och den regionala kollektivtrafiken drevs av landstingen eller sammanslutningar av kommuner såsom Stockholms Lokaltrafik, SL.
Under 1990-talet skedde en snabb organisatorisk förändring, och sedan dess bedrivs övervägande majoriteten av privata företag på uppdrag från de regionala trafikmyndigheterna, som oftast är regionerna. De regionala trafikmyndigheterna, som lyder under regionpolitikerna, bestämmer om den regionala kollektivtrafiken ska upphandlas av ett privat företag, eller direkttilldelas ett offentligt ägt företag. Med få undantag väljer regionerna idag att upphandla kollektivtrafiken. Man kan säga att det sedan 1990-talet har skett en privatisering av kollektivtrafiken.
Syftet med ämnet är att undersöka för- och nackdelar med att bedriva kollektivtrafiken i offentlig regi jämfört med att låta privata operatörer, efter upphandling utföra trafiken.
I forskningen förekommer argument för och emot att bedriva kollektivtrafik i egen regi. Men argumenten är nästan uteslutande teoretiska. Det råder en brist på mer empiriskt grundade argument. Examensarbetets mål är att komma till rätta med denna brist.Kontaktperson
Tomas Ekman
tomas.ekman@regionstockholm.se
070-7377152


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Vänsterpartiet, Stockholm

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2021-12-30

Genomförandeperiod
VT 2022Bookmark and Share