Dela med andra

Examensarbete inom automattester

Publicerad 2021-10-01


Om uppdragsgivaren
Vi säkerställer finansieringen av den offentliga sektorn och bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att motverka brottslighet.

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregistret och fastighetstaxering, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige. Vi utreder också skattebrott.

Beskrivning av examensarbetet
Om exjobbet

Du skriver ditt examensarbete inom automattester. Du undersöker vissa aspekter av automattester, vilka finns det, hur implementerar man och hur arbetar man vidare med dessa. Till det här exjobbet söker vi en eller flera studenter.

Syftet med exjobbet är att arbeta med arbetssättet runt automattester och hur man kan anpassa detta i en stor organsation och inom team. Funderingar kring detta exjobb är bl.a.:

Vilka verktyg används i dagsläget, både i det offentliga men också den privata sektorn?
Vilka automattester används på Skatteverket?
Finns det en möjlighet att återanvända automattester för andra applikationer redan använder idag?
Är våra egenproducerade automattester mer effektivare än något av de verktyg som finns på marknaden?
Skulle det kosta mer än att köpa produkter som finns på marknaden? Är det mer lönsamt att göra egenproducerade automattester än att köpa in?
Hur bibehåller vi kvalitén när vi produktionssätter ett nytt paket med hjälp av automattester
Hur kan man jobba med automattester på ett effektivt sätt?
Jenkins nyttjas idag på Skatteverket, kan vi använda denna för automattester i även äldre system?
I exjobbet ingår moment som utforska marknaden på vilka verktyg som används i både den offentliga men också den privata sektorn. Studentens hypotes kan framgå i en prototyp.

Som exjobbare hos oss fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en inblick i hur det är att jobba på Skatteverket. Vi delar med oss av våra erfarenheter samtidigt som vi får ta del av dina aktuella kunskaper och idéer. Genom att göra ditt exjobb hos oss bidrar du till samhällsutvecklingen.

Kontaktperson
Fredrik Carlsson
fredrik.carlsson@skatteverket.se
010-5742959


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk

Uppdragsgivare
Skatteverket

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-10-19

Länkar
Examensarbete inom a


Bookmark and Share