Dela med andra

Potential för solel- och vätgasproduktion i Uddevalla hamn

Publicerad 2021-06-15


Om uppdragsgivaren
MDH är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.


Beskrivning av examensarbetet
TITEL/TITLE
Potential för solel- och vätgasproduktion i Uddevalla hamn

KORT BAKGRUND / SHORT BACKGROUND
Solceller är på stark frammarsch i Sverige då produktionskostnaderna för solel stadigt har minskat under senare år. Det finns en stor potential att producera solel även i Sverige. Enbart genom att utnyttja en fjärdedel av lämpliga tak och fasader på byggnader skulle det kunna ge i storleksordningen 10% av Sveriges elproduktion.
I framtiden förutspås ett ökat framtida behov av energilagring över kortare och längre tid då en framtid elmix med allt större andel vind och sol kommer att ge mer variabel elproduktion. Vätgas framställd med elektrolys har därför föreslagits som möjligt säsongslager för vätgas och har även föreslagits att ersätta användning av kol tillverkning av stål, exempelvis i projekt Hybrit.
Det föreslagna examensarbetet ska studera potentialen för solel- och vätgasproduktion i Uddevalla hamn, inom ramen för projekt NEMO Nollemissionsområden med hamn och industri, som leda av RISE.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER / EXAMPLES OF POSSIBLE TASKS
• Litteraturstudie
oVätgasproduktion genom elektrolys med solel.

• Insamling av data
oTillgängliga ytor på byggnader lämpliga för solceller i Uddevalla hamn. Via Uddevalla kommun.
o Elanvändning i Uddevalla hamn. Via Uddevalla Energi.

• Beräkningar.
o Beräkna solelproduktion på tillgängliga ytor i Uddevalla hamn i PVsyst eller motsvarande simuleringsprogram.
o Beräkna egenanvändning av solel i Uddevalla hamn.
o Beräkning av möjlig vätgasproduktion av överskott av solel som inte kan användas i hamnen.
o Ekonomisk beräkning av kostnader för solel- och vätgasproduktionen.

• Utvärdering
o Är det en vettig lösning att tillverka vätgas av överskottet av solel

• Skriva rapport.
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola i samarbete med projekt NEMO, som leds av RISE, med Uddevalla kommun och Uddevalla Energi som deltagare.

KONTAKTPERSON / CONTACT PERSON
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52

Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens Högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 VästeråsTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-10-15

Genomförandeperiod
2021, HTBookmark and Share