Dela med andra

Förstudie till Saldosäkerhet i produktion

Publicerad 2021-06-14


Om uppdragsgivaren
ABB Robotics är ledande inom automation som robotleverantör av industrirobotar, modulbaserade tillverkningssystem och service av industrirobotar. Ett tydligt fokus på automatiserade lösningar hjälper tillverkare förbättra produktivitet, produktkvalitet och säkerheten i arbetsmiljön genom automation. ABB har installerat mer än 500 000 industrirobotar världen över.

Beskrivning av examensarbetet
Uppdragsgivaren önskar en utredning gällande saldosäkerhet i syfte att belysa och nyansera processens förbättringspotential. Metoden för utredningen bör innehålla kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Den slutgiltiga rapporten förväntas utmynna i konkreta förslag och rekommendationer till uppdragsgivaren för fortsatt hantering.

Kontaktperson
Sarkat Sadi
Sarkat.sadi@se.abb.com
+46 (0)72 45 15 107


Tillbaka
  Utbildningsområde
Innovation/Entreprenörskap

Uppdragsgivare
ABB

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-09-12

Genomförandeperiod
2021, HTBookmark and Share