Dela med andra

Företagsvolontärerna ökar näringslivets samhällsengagemang

Publicerad 2021-03-02


Om uppdragsgivaren
Företagsvolontärerna är en icke vinstdriven ekonomisk förening som vill öka näringslivets samhällsengagemang och sociala hållbarhetsarbete. Vår mission är att göra det enkelt för företag att hjälpa de organisationer som hjälper. Vi är Sverige-unika och har över 200 företagsmedlemmar som jobbar med projekt, events och insamlingar genom olika koncept såsom: Företagsvolontärerna, Lokala Hjälpen, Bra-aw:s, Styrelsevolontärerna och Volontärkonsulterna. Kanske också Studentvolontärerna framöver? Vi har i alla fall sådana förhoppningar och äger bland annat .se-adressen.

Beskrivning av examensarbetet
Det finns en massa tankar om såväl exjobb som projektarbeten, men inga direkta problemformuleringar definierade. Dem hittar vi gärna tillsammans med er studenter. Om ni inte har egna förstås.

Vi rör oss i områden där vi möter såväl näringsliv, civilsamhälle och det offentliga. Termer vi ofta stöter på är hållbarhet, social hållbarhet, HR, PR, CSR, psykisk ohälsa, företagande, socialt företagande, drivkrafter, utanförskap, kommunikation, social innovation, välfärd och såklart många, många fler. Därför ser vi möjligheter till samarbeten med studenter från alla MdH:s inriktningar/områden.

Lite säljande vill vi avsluta så här: Du/ni som kan se och är intresserade av projektarbeten eller exjobb tillsammans med oss, vill ha ingångar hos företag/företagare för det och samtidigt bidra till ett bättre samhälle: Skicka ett mail med dina/era tankar och idéer till staffan@foretagsvolontarerna.se så kanske vi kan åstadkomma något som är bra för alla parter. Inte minst för våra utsatta.

Kontaktperson
Staffan Braw
staffan@foretagsvolontarerna.se
0705-18 00 82


Tillbaka
  Utbildningsområde
Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap
Data/nätverk
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring
Information/Kommunikation/Kulturg
Innovation/Entreprenörskap
Lärare/Språk/Humaniora
Matematik/Naturkunskap
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport
Vård/hälsa/omsorg
Övriga jobb

Uppdragsgivare
Företagsvolontärerna

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-05-31

Genomförandeperiod
Löpande

Länkar
Företagsvolontärerna
Lokala Hjälpen
Bra-aw


Bookmark and Share