Dela med andra

Utvärdering av stöd till civilsamhället

Publicerad 2021-02-01


Om uppdragsgivaren
Upplevelseförvaltningen arbetar på uppdrag av upplevelsenämnden med målet att alla invånare ska ha tillgång till en mångfald av upplevelser och mötesplatser i Enköping med omgivande landsbygd. Vi ska inspirera och möjliggöra ett upplevelserikt och fysisk aktivt liv för alla som bor, besöker och lever i Enköpings kommun.

I upplevelseförvaltningen finns verksamheter såsom bibliotek, allmän kultur, kulturskolan, fritidsgårdar, turistbyrån, museum, vårt nya familjebad, övriga anläggningar och lokaler för föreningsliv och privatpersoner samt föreningsbidrag och stöd till övriga civilsamhället.

Beskrivning av examensarbetet
Vi söker dig som vill genomföra en utvärdering av införandet av ett nytt stödsystem för civila samhället i Enköpings kommun. Stödsystemet innehåller till största delen föreningsbidrag, men även stöd till enskilda såsom kulturutövare. Implementeringen har även medfört en digitalisering av processen som rör ansökningar och handläggning av de olika stödformerna. I stödsystemet finns även en del som fokuserar på ett ökat konsultativt stöd jämfört med tidigare.

Utvärderingen innebär dialog med främst föreningslivet men även andra berörda. Utvärderingen ska innehålla jämförelser av tidigare utbetalda och de nyligen införda bidragsreglernas fördelning.

Syftet är även att fånga upp eventuella justeringar inför 2022 varför uppdraget behöver vara slutfört senast 31 augusti 2021.

Du får en handledare under uppdraget samt tillgång till allt material som behövs för att kunna genomföra ditt arbete. Start enligt överenskommelse men senast i april.


Kontaktperson
Marita Ghafouri
marita.ghafouri@enkoping.se
0171-626434


Tillbaka
  Utbildningsområde
Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring
Information/Kommunikation/Kulturg
Övriga jobb

Uppdragsgivare
Enköpings kommun

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2021-03-31

Genomförandeperiod
Våren 2021

Länkar
Upplevelsenämndens u
Stöd till civilsamhä


Bookmark and Share