Dela med andra

Alternativa ord och grafisk form till begreppet tillväxt

Publicerad 2021-01-26


Om uppdragsgivaren
IVL Svenska miljöinstitutet är ett forskningsinsitut som bidrar till att bygga ny kunskap om hur man skapar hållbarhet.

Beskrivning av examensarbetet
Tillväxtbegreppet är ett mångtydigt ord. Examensarbetet handlar om att testa och utvärdera alternativa ord för begreppet tillväxt. Inom ramen för arbetet ingår även att utvärdera hur den grafiska formen färgval och typografi påverkar tolkningen av ordet.
Detta är en av flera artiklar som fungerar som en grund för examensarbetet: https://www.miljomagasinet.se/index.php/2020/11/13/tillvaxt-ar-obegripligt/

Kontaktperson
Mikael Malmaeus
mikael.malmaeus@ivl.se
0107886580


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Mikael Malmaeus IVL Svenska miljöinstitutet

Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2021-04-26

Genomförandeperiod
2021-06-30Bookmark and Share