Dela med andra

Lönsamhet batterilager för solceller för småhusägare

Publicerad 2020-06-17


Om uppdragsgivaren
På Mälardalens högskola MDH möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. MDH är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.
MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
BAKGRUND
När en husägare installerar ett solcellssystem är ett huvudsyfte att ersätta köpt el med egenproducerad sol och därmed sänka kostnaderna för köpt el. För speciellt småhusägare blir det dock vanligen ett stort överskott av el som får säljas. De flesta nätägare har idag energibaserade tariffer som innebär att man betalar ett pris per kWh för överföringen av el. Det finns dock planer hos många nätägare att gå över till effektbaserade tariffer där man betalar för den högsta effekt man använder under en månad och några nätbolag har redan infört effektbaserade nättariffer. Syftet med arbetet är att jämföra ekonomin för batterilager i solcellssystem hos småhusägare som har nättariffer baserade på energi respektive effekt och om hur dessa olika tariffer påverkar ekonomin för eget batterilager.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER
• Litteraturstudie.
o Beskriva skillnaden mellan nättariffer baserade på energi respektive effekt.
o Göra en genomgång av gällande energi- och effekttariffer som ett urval av nätbolag. Exempel på nätbolag som har effekttariffer är Sala-Heby Energy, Sollentuna Energi och Karlstad Energi. Flera är på gång.

• Bearbetning av data.
o Samla in data för elanvändning och solelproduktion från småhus med solcellsanläggningar. Data från anläggningar på småhus finns tillgängliga hos bland annat medarbetare vid akademin EST på MDH. Möjligen ska även något större fastighet ingå i studien också.
o Göra eller använda en modell som simulerar användningen av ett batterilager i kombination med solcellsanläggning på småhus.
Hur mycket el kommer att kunna lagras i batteriet
Hur påverkar det egenanvändningen av solel
o Beräkning av värdet av att ha ett eget energilager
Värde av egenanvänd och såld solel behöver beräknas
Om man kan aggregera flera batterilager finns även en möjlighet att delta i frekvensreglering mot Svenska Kraftnät, vilken kan avsevärt öka intäkterna
o Studera hur lönsamheten för batterilager påverkas med nättariffer baserade på energi respektive effekt.

• Skriva rapport.
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola.
Kontaktperson/Contact person:
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-09-15

Genomförandeperiod
2020, VTBookmark and Share