Dela med andra

Lönsamhet för solcellssystem på livsmedelsbutiker

Publicerad 2020-06-17


Om uppdragsgivaren
På Mälardalens högskola MDH möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. MDH är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.
MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
BAKGRUND
När en ett solcellssystem installeras är ett huvudsyfte att ersätta köpt el med egenproducerad sol och därmed sänka kostnaderna för köpt el. De flesta nätägare har idag för småhusägare energibaserade tariffer som innebär att man betalar ett pris per kWh för överföringen av el. För större fastigheter som exempelvis livsmedelsbutiker som har ett säkringsabonnemang över 63A är tarifferna effektbaserade där man betalar för den högsta effekt man använder under en månad. Syftet med arbetet är att studera i vilken mån en solcellsinstallation kan påverka effekttopparna, att jämföra ekonomin för solcellssystem hos några olika livsmedelsbutiker och om tiden medger hur effekttariffer påverkar ekonomin för eget batterilager.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER
• Litteraturstudie.
o Beskriva skillnaden mellan nättariffer baserade på energi respektive effekt hos några olika nätägare, baserat på de livsmedelsbutiker som ingår i arbetet.
o Hur beräknar man värdet av egenanvänd och såld solel?
o Hur beräknar man lönsamheten för en solcellsinstallation. Baserat på LCOE Levelized costs of electricity-metoden.

• Bearbetning av data.
o Samla in befintliga data för elanvändning per timme under ett kalenderår hos några livsmedelsbutiker i Mellansverige. Det görs i samarbete med ett nätverk av livsmedelsbutiker som finns hos Energikontoret i Mälardalen.
o Simulera solelproduktion för installationer på tak hos de ingående livsmedelsbutikerna.
o Studera i vilken mån all solel kan användas i livsmedelsbutikerna, som funktion av installerad effekt på solcellsanläggningen.
o Simulera hur de högsta effekttopparna per månad påverkas med en solcellsinstallation, som funktion av installerad effekt på solcellsanläggningen.
o Studera lönsamheten i solcellsinvesteringen.
Vilka är de mest väsentliga faktorer som påverkar lönsamheten.
Hur optimeras anläggningen för bäst lönsamhet.
o Om tiden medger studera lönsamheten för batterilager för lagring av el för att minska effekttopparna.

• Skriva rapport.

• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola i Västerås.

KONTAKTPERSON:
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-09-15

Genomförandeperiod
2020, HTBookmark and Share