Dela med andra

Examensarbete, 15 hp: analys av felbilder

Publicerad 2020-05-19


Om uppdragsgivaren
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln..

Beskrivning av examensarbetet
På Saabs affärsområde Support and Services arbetar vi bland annat med att lämna support på produkter som sålts till kunder runt om i världen. Vi arbetar exempelvis med underhåll och modifiering på apparater som används i JAS 39. Vill du vara med och hjälpa oss bli ännu bättre i vår leverans?

Din framtida utmaning

Bakgrund
För att genomföra vår verksamhet finns en mängd flöden och processer som omfattar flera olika delar inom Support and services. Vi behöver ständigt se över hur processer och rutiner fungerar för att arbeta effektivt och med rätt kvalité.


Beskrivning av examensarbetet
Vi har utifrån detta identifierat ett område där vi kan erbjuda intressanta uppgifter för ett examensarbete omfattande 15 hp:

- Analys över hur väl felbilder från kund stämmer överens med faktiska åtgärder som genomförs på verkstad
- Hur kan vi kvalitetssäkra felbilder ytterligare?
- Ge förslag hur vi ytterligare kan förbättra korrekta ingångsvärden från kund


Den du är idag
Arbetet är lämpligt för student med intresse för teknik, flyg eller liknande samt intresse att lära sig mer om bakre underhåll av flygrelaterad materiel.

Du är studerar vid ingenjörs- eller kandidat/masterutbildning eller motsvarande och ska påbörja ett 15 hp arbete. Du kan exempelvis bedriva studier inom flyg, logistik, IT.


Vad du blir en del av
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln..

Sista ansökningsdag
15-06-2020

Kontaktpersoner

Johan Sjöberg,
+46 10-2169873

Peter Andersson
+46 589 811 18

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Kontaktperson
Johan Sjöberg
johan.b.sjoberg@saabgroup.com
+46 10-2169873


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Saab AB

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2020-08-17

Genomförandeperiod
HT2020

Länkar
Ansök här


Bookmark and Share