Dela med andra

Hur påverkar införandet av effekttariffer lönsamheten för solcellssystem

Publicerad 2019-12-16


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
KORT BAKGRUND
När en husägare installerar ett solcellssystem är ett huvudsyfte att ersätta köpt el med egenproducerad sol och därmed sänka kostnaderna för köpt el. De flesta nätägare har idag energibaserade tariffer som innebär att man betalar ett pris per kWh för överföringen av el. Det finns dock planer hos många nätägare att gå över till effektbaserade tariffer där man betalar för den högsta effekt man använder under en månad och några nätbolag har redan infört effektbaserade nättariffer. För småhusägare som normalt har effekttoppar under morgon och kväll skulle det sannolikt medföra försämrad lönsamhet för egenanvänd solel med effekttariffer. Syftet med arbetet är att jämföra ekonomin för solcellssystem hos småhusägare som har nättariffer baserade på energi respektive effekt och om hur dessa olika tariffer påverkar ekonomin för eget batterilager.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER
• Litteraturstudie.
o Beskriva skillnaden mellan nättariffer baserade på energi respektive effekt.
o Söka reda på nätbolag som har infört effekttariffer. Exempel på nätbolag som har effekttariffer är Sala-Heby Energy, Sollentuna Energi och Karlstad Energi. Flera är på gång.
o Hur beräknar man värdet av egenanvänd och såld solel?

• Bearbetning av data.
o Samla in data för elanvändning och solelproduktion från småhus med solcellsanläggningar. Data från minst tre anläggningar på småhus finns tillgängliga hos medarbetare vid akademin EST på MDH. Möjligen ska även något större fastighet ingå i studien också.
o Studera värdet av egenanvänd respektive såld el.
o Studera skillnader i lönsamhet med nättariffer baserade på energi respektive effekt.
o Studera hur lönsamheten för batterilager påverkas med nättariffer baserade på energi respektive effekt.
o Ge ett förslag på hur effektbaserade tariffer bör vara utformade för att bäst gynna solcellsägare.

• Skriva rapport.

• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola.

KONTAKTPERSON
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola
Akademi EST
Box 883
721 23 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-03-15

Genomförandeperiod
2020, VTBookmark and Share