Dela med andra

Utvärdering av egenanvändning av solel

Publicerad 2019-12-06


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
KORT BAKGRUND
Att generera el med hjälp av solceller är på stark frammarsch i både världen och i Sverige. På lång sikt har solenergi potentialen att svara för merparten av världens energiförsörjning. Många av solcellsägarna är så kallade prosumenter, som använder en del av producerade solelen själv. En mycket viktig fråga för att bedöma lönsamheten för en solcellsinvestering är att bedöma hur stor andel av solel som är egenanvänd och hur stor andel som blir överskott som man matar in till elnätet för försäljning.
Tanken med detta arbete är att bearbeta befintliga timdata för solelproduktion, köpt el och såld el från ca 300 solcellsägare i Sverige.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER
• Litteraturstudie.
o Finns studier från andra länder än Sverige där man tittat på andel egenanvändning av solel?
o Vilka regelverk gäller för egenanvänd solel, exempelvis vad gäller energiskatt?
o Hur beräknar man värdet av egenanvänd och såld solel?

• Bearbetning av data.
o Beräkna egenanvändning i olika tidsskalor, per timme, månad och år.
o Studera egenanvändningens storlek som funktion av installerad effekt för solcellerna
o Studera egenanvändningens storlek som funktion av elanvändning.
o Studera egenanvändningens storlek när solcellerna installeras i olika väderstreck. Simulering av solelproduktion utförs med lämpligt program.

• Skriva rapport.
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola.
Kontaktperson/Contact person:
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 VästeråsTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-03-15

Genomförandeperiod
2020, VTBookmark and Share