Dela med andra

Småhus självförsörjande på energi

Publicerad 2019-11-15


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
KORT BAKGRUND
Ett småhus kan göras självförsörjande på energi med hjälp av solceller för elproduktion, elektrolysör för vätgasproduktion, säsongslager av vätgas och användning av vätgasen i bränslecell för produktion av el och värme. Även värmepump kan användas för värmeproduktion. Solfångare kan användas för värmeproduktion under sommarhalvåret.

UPPGIFT
• Litteraturstudie. Inventering av marknad för nyckelkomponenter med avseende på pris och prestanda. Syftet är att sammanställa en ”state of the art” för prestanda och priser som indata för en modell av husets energisystem. Exempel på viktiga prestanda hos de olika komponenterna är verkningsgrad, energi- och effektanvändning, storlek, vikt och livslängd. En genomgång görs av tillförlitlighet och servicebehov hos komponenterna. För optimering av systemet behövs både aktuella prisuppgifter och en förväntad prisutveckling för såväl komponenter som för installation och drift. I inventeringen ingår även en sammanställning och litteraturstudie rörande byggnader som är självförsörjande på energi i kallare klimat.
• Optimering av energisystem i småhus självförsörjande på energi. Syftet är att göra en dimensionering och optimering av energisystemet för ett småhus med avseende på energibehov och ekonomi för investering och drift.
• Skriva rapport.
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
EST
Box 883
721 23 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-03-15

Genomförandeperiod
2020, VTBookmark and Share