Dela med andra

Flödesanalys av hantering och emballagetyper i POC-lagret

Publicerad 2019-11-13


Om uppdragsgivaren
Företagspresentation– Meritor HVS AB
Om Meritor &8729; Den amerikanska koncernen Meritor har idag ca 10 000 anställda över hela världen med huvudkontoret i USA Troy, Michigan. Meritor har ett 30 tal produktionsenheter och Lindesbergs fabriken är den största enheten, både avseende omsättning och antal anställda. Även i Örebroregionen är Meritor en stor arbetsgivare med nästan 1000 medarbetare och en årlig omsättning på ca 5,5 Miljarder kr.

Meritors produkter &8729; Meritor är en ledande global leverantör av drivlinor till tung fordonsindustri. I Lindesberg produceras fram- och bakaxlar till bussar och lastbilar. Dessutom produceras komponenter såsom växlar, drevsatser, diffhjul och planetväxeldetaljer.

Meritors verksamhet &8729; Verksamheten består i huvudsak av bearbetning, värmebehandling, ytbehandling och montering. Meritor tillverkar ett stort antal produkter i en högautomatiserad bearbetning. Bearbetningen är specialiserad inom kuggteknik som omfattar konisk spiral-, precisionssmidd- och cylindrisk kugg. Monteringen är en toppmodern anläggning som vann Svenska monteringspriset 2016 - en bekräftelse på att verksamheten är i framkant avseende modernt produktionssystem baserad på LEAN-filosofi. Bearbetningen är flexibel och genomloppstiden kort. Monteringsverksamheten är helt kundorderstyrd och fram- och bakaxlar levereras direkt till kundernas monteringar. Fabriken har en hög lageromsättningshastighet då produktionsfilosofin bygger på LEAN.

Meritors medarbetare &8729; Med nästan 1000 medarbetare finns ett 80-tal olika typer av arbeten, vilket gör karriärmöjligheterna stora inom företaget. För en berikande mångfald eftersträvas kvinnliga och manliga medarbetare i varierande åldrar, med olika bakgrund och personligheter – det gör arbetsmiljön bättre och roligare!

Examensarbete på Meritor &8729; Om du vill söka något av våra examensarbeten så skickar du in din ansökan till ansokan@meritor.com senast den 14 januari 2020. Ange ”Examensarbete” i ämnesfältet. Skriv i mailet vilket/vilka examensarbete-n du söker.
Vi bjuder på lunch när du är på plats hos oss samt bidrar ekonomiskt till transporten till och från Meritor.Beskrivning av examensarbetet
Examensarbete –
Flödesanalys av hantering och emballagetyper i POC-lagret
Bakgrund
Meritor har idag ett flöde av ingående material som lagras och hanteras i ett separat POC Purchase On Consumtion innan det når vår bearbetning och montering. I detta lager finns ett stort antal olika emballage typer som orsakar hanteringsproblem samt adderade kostnader. Trenden pekar på att denna typ av lagring och hantering kommer att öka. Därför behövs en analys på vilken inriktning Meritor ska ta i framtiden gällande emballagetyper samt flödeslayouter gällande vårt POC lager.
Examensarbetets syfte
Uppdraget är att analysera vårt flöde och hanteringen i och runt vårt POC-lager. Konkreta lösningsförslag skall sedan presenteras med avseende på:
• Emballagetyper
• Flödeslayout
• Lagringsprinciper
-Omfattning antal studenter/tidsperiod
1-2 studenter/10 veckor.


Kontaktperson
Magnus Fredén
magnus.freden@meritor.com
0581-84106
Ishockeygatan 3
SE-711 34 LindesbergTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Meritor HVS AB

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2020-01-14

Genomförandeperiod
2020 vårBookmark and Share