Dela med andra

Utvärdera ett low-code-verktyg

Publicerad 2019-11-11


Om uppdragsgivaren
Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 36 orter i landet.

På Kronofogden arbetar cirka 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:
- jurister,
- systemutvecklare,
- kronoinspektörer,
- kundservicemedarbetare,
- analytiker,
- kommunikatörer och
- ekonomer.

Vi har kontor på 36 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg. Studenten gör arbetet tillsammans med Kronofogdens IT-avdelning i Sundbyberg men kan vara placerad på annan ort.

Beskrivning av examensarbetet
Följande är en beskrivning av det examensarbete som Kronfogoden erbjuder en student på systemvetarlinjen eller motsvarande högskoleutbildning. Arbetet önskas utfört under första eller andra kvartalet 2020.
- Utveckla en minimal webbtjänst med ett s.k. low-code-verktyg.
- Utvärdera om verktyget motsvarar uppdragsgivarens kriterier.

Ikea gör det, Interflora gör det och Siemens gör det. De senaste fem åren har allt fler organisationer börjat bygga webbaserade kundlösningar, mobilappar och interna webbaserade verksamhetssystem med s.k. low-code-verktyg.
Gartner räknar med att 75 % av alla stora organisationer kommer att använda dessa verktyg vid applikationsutveckling och extern digitalisering. De räknar också med att verktygen inom 5 år står för mer än 65 procent av applikationsutvecklingen.

BAKGRUND
Ett low-code-verktyg innehåller oftast en uppsättning färdiga GUI-komponenter, så som listor, menyer, knappar och inmatningsfält. Det finns även valideringskomponenter, som kan anpassas och knytas till valfri komponent, samt affärsobjekt med kontrollogik och som förser GUI-komponenterna med data.
Utvecklaren har en visuell miljö för att bland annat:
• välja vilka komponenter som ska ingå i en sida
• ange om en lista i användargränssnittet:
- ska vara sorterbar,
- vilka kolumner användaren ska kunna sortera på,
- hur många rader som ska visas i taget, osv.
• knyta affärsobjekt till önskad GUI-komponent
• ange hur flödet mellan olika sidor ska se ut

Utvecklaren kan även välja att låta verktyget generera dataobjekt utifrån XML-scheman som integrerar mot andra system, bygga egna objekt med vanlig kod eller bygga objekt i verktygets egna datalager. Inte minst kan utvecklaren använda arv, för att anpassa de färdiga komponenterna efter verksamhetens behov.
Verktyget genererar sedan ett användargränssnitt avpassat för PC eller mobil.
Syftet med verktyget är att:
• öka utvecklingshastigheten
• öka möjligheten att anpassa systemet efter nya behov
• minska antalet fel
• minska behovet av att utvecklare behärskar Angular och andra specialiserade ramverk för webbutveckling
• minska behovet av detaljerade GUI-specifikationer

UPPDRAGET
Studenten gör arbetet tillsammans med Kronofogdens IT-avdelning i Sundbyberg men kan vara placerad på annan ort. Syftet med uppdraget är att utvärdera en low-code-lösning byggd med ett verktyg från WebRatio ref. [3]. Erfarenheter från utvecklingsarbetet samt det färdiga resultatet ska utvärderas utifrån Kronofogdens kriterier och tjänar som beslutsunderlag för myndigheten.
Arbetsuppgifterna innebär att:
• analysera och eventuellt komplettera utvärderingskriterierna
• utveckla en avgränsad webblösning som arbetar mot färdiga REST-tjänster
• utvärdera verktyget utifrån kriterier
• skriva en rapport som kan tjäna som beslutsunderlag


Kontaktperson
Mikael Skogström
mikael.skogstrom@kronofogden.se
010-5790019


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk

Uppdragsgivare
Kronofogden

Ort
Stockholmsområdet

Sista ansökningdag
2020-02-09

Genomförandeperiod
2020, vårtermin

Länkar
Low-code på Wikipedi
WebRatio


Bookmark and Share