Dela med andra

Bergmancenters permanenta utställning – tillägg och förbättringar

Publicerad 2019-11-07


Om uppdragsgivaren
Få filmskapare har varit så förknippade med en viss geografisk plats som Ingmar Bergman med Fårö. Därför var det naturligt att ett Bergmancenter skapades just här 2011. Stiftelsen Bergmancenter har sedan dess som mål att genom sin verksamhet och aktiviteter förvalta och utveckla den publika delen av arvet efter Ingmar Bergman. Tanken är att Bergmancenter ska vara en naturlig utgångspunkt för olika konstnärliga aktiviteter och en dynamisk mötesplats för besökare, konstnärer, forskare och studenter. Under 2014 utsågs Bergmancenter på Fårö till filmiskt världsarv när European Film Academy, EFA, beslutade att ge Bergmancenter som en av de första platserna i Europa utmärkelsen ”Treasures of European Film Culture”. Det delas ut till platser med historiskt värde inom europeisk film för att bevaras för kommande generationer. nära samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, är det Bergmancenters främsta mål att svara mot det stora intresset för Ingmar Bergman och hans verk, genom att vara en mötesplats för alla intresserade av Bergmans verk och hans gärning. Som sådan är Fårö det självklara valet.

Beskrivning av examensarbetet
Vår permanenta utställning fokuserar idag på Ingmar Bergman och hans relation till Fårö – filmerna han spelade in där, hur han hamnade på ön och hans relation till Fåröborna. Det är en extremt texttung utställning, som behöver göras luftigare. Vi behöver också ge plats åt engelska översättningar. Vi vill gärna skapa möjlighet till interaktivitet och, om det går, även fa&778; in ett barnperspektiv.
Utställningen ska fortfarande genomsyras av Fårö, men ändå ge en bild av vem han var 1960 när han kom till ön för första gången. Vilka var hans arbetsmetoder och vilka teman var genomgripande i hans verk? Hur känd var han och vad hade han gjort för avtryck i filmhistorien.
Vi vill framförallt highlighta vissa aspekter av utställningsmaterialet och använda oss av storytelling. Levandegöra människan, konstnären och filmaren Bergman.
Målgrupper:
Idag består c:a 20% av våra besökare av internationella gäster. De är ofta kunniga och väldigt intresserade. I den gruppen finns också svenskar med stor Bergmankännedom. Vi har även allmänt kulturintresserade svenskar med viss kunskap om Bergman. En ganska stor grupp är människor som inte är specifikt intresserade av Bergman, utan mest råkat passera och ser Bergmancenter som någonting att hitta på när man ändå är på Fårö.

Tre inriktningar alla förhåller sig till målgrupperna

• Berättelserna – historier som inte syns idag
Det finns en stor kunskap som är kopplad till utställningsmaterialet, men som inte kommer fram idag. Det är anekdoter, kunskap knuten till filmhistorien, tekniken som användes, Fårö som plats. Den lyfts idag fram under guidningar, men den behöver komma fram även för övriga besökare.

• Skapa interaktiva aspekter
Vi vill att det ska finnas möjlighet att göra, känna, få med sig något från utställningen. Det gäller inte minst de familjer som besöker utställningen.

• Fokusera på Rumsliga aspekter – inklusive wayfinding och wayshowing i och kring utställningen
Hur hittar vi ett bra flöde och hur håller vi ihop det visuella uttrycket så att entrén det kuriosakabinett som ska skapas där, receptionen och butiken spelar bra med utställningen.


Kontaktperson
Cristina Jardim Ribeiro
cristina@bergmancenter.se
0761606589
Fårö Svens 1118
624 66 Fårö


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö

Ort
Övriga landet

Sista ansökningdag
2020-02-05

Genomförandeperiod
2019 ht - 2020 vtBookmark and Share