Dela med andra

Informationsdesign text och illustration

Publicerad 2019-11-05


Om uppdragsgivaren
Exjobbet passar två studenter från informationsdesign, textdesign respektive illustration. Uppdragsgivaren har tidigare varit verksam inom avdelningen för informationsdesign och kan fungera som extern handledare.

Beskrivning av examensarbetet
Examensarbetet består bland annat av att i text och bild visualisera området Skoga-Höboda så som det kan ha tett sig för 150 år sedan. Kontakta Loe Önnered för mer detaljer och uppdragsbeskrivning.

Kontaktperson
Loe Önnered
loe.onnered@mdh.se
0704411394


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Höboda G&K

Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2020-02-03

Genomförandeperiod
2020 vt

Länkar
Höboda


Bookmark and Share