Dela med andra

Re-Use Småskalig energiframställning

Publicerad 2019-10-16


Om uppdragsgivaren
Världen står inför en annalkande energibrist och samtidigt en stor klimatutmaning med plaster som fyller vattendrag och hav. Det saknas idag småskaliga produkter som på ett miljövänligt och hållbart sätt kan få bukt med plastproblematiken. Vi tror vi sitter på en del av lösningen.

Beskrivning av examensarbetet
Vi söker en till två exjobbare för att teoretiskt och praktiskt testa och optimera framställning av el genom förgasning av plaster i olika temperaturer.

Det kommer initialt behövas en litteraturstudie avseende processen att få ut en, två eller flera strömmar vid förgasning av plast.

I nästa skede ska en helhet sättas upp dels genom laboratorieförsök och dels genom material- och energibalanser för de ingående delstegen, flisning, reaktor, reaktorvärme med oljebrännare, förluster, samt för- och nackdelar med alternativa generatormotorer redovisas.

Regler och krav på utrustningen ur ett lag-, säkerhets- och miljöperspektiv behöver också utredas.

Allt ovanstående ligger till grund för pilotförsok i en provreaktor, för att slutligen ta fram designunderlag till en större reaktor.

Kontaktperson
Johan Tervald
johan@re-use.se
0707300527
Råstensgatan 8
72462 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
ReUse

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-12-12

Genomförandeperiod
2020 vtBookmark and Share