Dela med andra

Hållbara beslut

Publicerad 2019-10-11


Om uppdragsgivaren
På Seco Tools utvecklar och erbjuder vi avancerade produkter och lösningar som förenklar skärande bearbetning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera och implementera den bästa lösningen för deras behov. En gemensam värdegrund förenar Seco Tools 5000 medarbetare i över 75 länder: Passion för våra kunder, Familjeanda och Personligt engagemang.
Vårt huvudkontor och största produktionsanläggning ligger i Fagersta, norra Västmanland, där arbetar cirka 1200 personer.


Beskrivning av examensarbetet
Bakgrund:
Seco har antagit hållbarhetsmål till 2030 där vi ska halvera vår klimatpåverkan, ha minst 90 % återvunnet material i våra produkter och förpackningar. Vi står inför både möjligheter och utmaningar i våra egna processer liksom i vårt sätt att möta kunder och vår marknad.
Problemställningar:
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett beslutsstöd/metodik som dels underlättar Seco att värdera parametrar och dels främjar en hållbar utveckling av våra produkter och tjänster. Beslutstödet ska möjliggöra bästa tillämpliga system för våra produkter genom hela värdekedjan.
Tillsammans vill vi skapa ett verktyg som vi kan använda oss av för att värdera de ekonomiska, sociala, och miljömässiga effekterna av vilka produkter och tjänster som vi utvecklar i framtiden.
Din profil:
Detta är ett examensjobb som passar dig med vass analytikerprofil, teknisk förståelse och kunskap inom hållbarhet och ekonomi.


Kontaktperson
Ted Forslund
ted.forslund@secotools.com
0223-40490
Björnbacksvägen 12
73782 Fagersta


Tillbaka
 
Uppdragsgivare
Seco Tools

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2020-01-09

Genomförandeperiod
2020

Länkar
Hemsida


Bookmark and Share