Dela med andra

Examensarbete VT 2020 - tillitstyrning inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Publicerad 2019-09-30


Om uppdragsgivaren
Som student är du viktig för Västerås stad och därför erbjuder vi dig möjligheten att skriva ditt examensarbete hos oss. Vi är övertygade om att din kunskap och drivkraft kan bidra till både samhälls- och verksamhetsutveckling samtidigt som vi få chansen att visa hur vi får en hel stad att fungera!

Framtidens organisation går mot att minska på kontrollen och ersätta den med tillit. I Sverige har Regeringen en tillitsdelegation som har i uppdrag att genomföra olika projekt i kommuner och landsting syfte att öka tillitstyrningen. Läs gärna mer om Tillitsdelegationen här:
Mot denna bakgrund vill vi på Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad få ännu bättre förståelse för vilka åtgärder förvaltningen behöver vidta för att nå en ökad upplevelse av tillitstyrning utan att tappa uppföljningen utifrån lagstiftning och stadens mål och vision.

Vård och omsorgsförvaltningen består av 3000 medarbetare. Tillsammans, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, socionomer, strateger och chefer har förvaltningen ett viktigt uppdrag att skapa möjligheter för människor i Västerås att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.

Läs gärna mer om Vård-och omsorgsförvaltningen på: www.vasteras.se/vardochomsorgsforvaltningen


Beskrivning av examensarbetet
Bakgrund till examensarbetet:

Chefens uppdrag är att nå organisationens mål genom att utöva ett engagerat och tydligt chefs- och ledarskap. Idag signalerar chefer om ett stort administrativt uppdrag och kontroll inom kommuner och landsting. Detta leder till att chefen får mindre tid till att utveckla och leda verksamheten i förändringar t.ex. digitalisering, verksamhetsutveckling nära kund tillsammans med medarbetarna i syfte att ta tillvara medarbetarnas kompetens. Detta i sin tur leder till att medarbetarna också upplever ökad kontroll, bristande stöd från chefer samt mindre tid för kunden och verksamhetsutveckling. Ett konkret exempel som framkommer i dialoger med cheferna inom Vård- och Omsorgsförvaltningen är behovet av ökad innovation nära verksamheten men där upplevelsen är att utvecklingen är för långt ifrån verksamheten.

Beskrivning av examensarbetet:

Utifrån bakgrunden vill Vård- och Omsorgsförvaltningen öka tillitstyrningen inom förvaltningen och få en ännu bättre kunskap om och förståelse för vilka åtgärder förvaltningen behöver vidta för att nå en ökad upplevelse av tillitstyrning. Examensarbetet innebär att:

- undersöka nuvarande upplevelse av kontroll av verksamheten
- identifiera/ge förslag på kritiska framgångsfaktorer för att nå en ökad upplevelse av tillitsstyrning.

Som student hos oss får du tillsammans med andra studenter en introduktion kring kommunens uppdrag, en engagerad handledare och lära känna Västerås stad som arbetsgivare.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som studerar till statsvetare, socionom eller beteendevetare, gärna med tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet. Om du har frågor eller funderingar gällande examensarbete prata med din studie- och yrkesvägledare. Har du specifika frågor om examensarbete i Västerås stad kontakta Alexander Brock se kontaktuppgifter ovan.


Kontaktperson
Alexander Brock
alexander.brock@vasteras.se
021-39 14 06


Tillbaka
  Utbildningsområde
Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring
Vård/hälsa/omsorg

Uppdragsgivare
Västerås stad

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2019-11-17

Genomförandeperiod
2020 VT

Länkar
Lediga jobb
Exjobb Västerås stad


Bookmark and Share