Dela med andra

Gör ditt examensarbete på MTR!

Publicerad 2019-09-11


Om uppdragsgivaren
MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare med närmare 5000 anställda, spridda över fem verksamhetsområden - MTR Nordic, MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Express och MTR Tech.

Beskrivning av examensarbetet
Förslagen från MTR
Nedan finner du kortfattat information om de examensarbeten som finns tillgängliga hos oss med start under vårterminen 2020. Vi har angivit förslag på utbildningar du kan komma ifrån men om du går annan utbildning och ser att dina kunskaper kan komma till nytta är du givetvis också välkommen in med din ansökan. Förslagen kan anpassas till kandidat-/masteruppsats.

Förslag 1: Vår kommunikationsavdelning på MTR Nordic ansvarar för intern och extern kommunikation för alla bolagen inom MTR Nordic koncernen. Vi behöver nu hjälp med att se över hur vi kan utvärdera våra kommunikationsinsatser i digitala kanaler som Facebook, LinkedIn och vårt intranät. Vi önskar få svar på vilken typ av data som kan användas och analyseras samt vilken typ av kommunikationsinsats som fungerar bäst avseende format och innehåll. Vi tror att du kommer från en utbildning med inriktning statistik, kommunikation eller marknadskommunikation.

Förslag 2: Avdelningen för program och planering på MTR Tunnelbanan planerar varje tunneltåg med 15 sekunders precision i trafiken. För att med större precision kunna bedöma när den planerade marginalen minskar och behovet att planera om trafiken uppstår, skulle en modell över hur lång tid det tar att köra varje relevant delsträcka i tunnelbanan vid ideala och anpassade förhållanden kunna hjälpa. Idén med detta ex-jobb är att ta fram en datamodell baserat på kända nedsättningar längs sträckor i tunnelbanan som ger en indikator på om det finns behov av att anpassa tunnelbanetrafiken. Vi tror att du kommer från en utbildning med inriktning matematik och programmering för att kunna bygga ett IT-system. Vi tror även att arbetet motsvarar en masteruppsats 30 hp.


Kontaktperson
Sofia Kohler
Sofia.kohler@mtr.se
0766412561


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk
Information/Kommunikation/Kulturg
Matematik/Naturkunskap
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
MTR Nordic Group

Ort
Stockholmsområdet

Sista ansökningdag
2020-10-11

Genomförandeperiod
2020, våren

Länkar
Ansökan skickar du i


Bookmark and Share