Dela med andra

Skriv uppsats inom trendrapporten Sustainability Focus 2020

Publicerad 2019-05-23


Om uppdragsgivaren
Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi genomför tävlingar, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med akademin samt företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

Beskrivning av examensarbetet
The New Division har utvecklat rapporten “Sustainability Focus” för att analysera hur hållbarhetsfrågorna utvecklas i Sverige. Den kartlägger årligen vilka hållbarhetsutmaningar och -trender som påverkar svenska företag och nu letar de två studenter som vill arbeta med underlaget inom sina masteruppsatser eller exjobb under hösten 2019. Vill du också få unik data och skriva en uppsats med slutsatser som kan bidra till samhällsdebatten?

The New Division och rapporten
The New Division är en strategi- & kommunikationsgrupp som passionerat arbetar med hållbarhet. Med 20 års erfarenhet inom kommunikation och reklam från Trollbäck + Company i New York grundades The New Division i Stockholm år 2017. The New Division arbetar med företag, organisationer, myndigheter och institutioner för att skapa en hållbar framtid för alla. Byrån har även skapat kommunikationssystemet för FN:s 17 globala mål och dess 169 delmål, ett system och bildspråk som idag används runt hela världen.

The New Divison publicerade rapporten “Sustainability Focus” för första gången 2019 för att kartlägga vilka hållbarhetsutmaningar och trender som kommer att påverka svenska företag. Genom kvantitativa och kvalitativa studier undersökte den hur företag själva skattade sitt hållbarhetsarbete för fem år sedan, idag, samt under den kommande femårsperioden. Genom att fortsätta uppdatera rapporten årligen blir det en spännande kartläggning över vilka möjligheter, utmaningar, trender, m.m. som beslutsfattare inom näringslivet, politiken, offentlig sektor, akademin, och den idéburna sektorn ser.

Vad blir mina uppgifter?
Som uppsatsskrivande student får du en nyckelroll i arbetet med rapporten “Sustainability Focus”. Uppdraget består av tre faser och du har stora möjligheter att påverka. I den första fasen designar du studiens innehåll och upplägg. Vilka frågor ska ni ställa? I den andra fasen samlar du in data genom att identifiera respondenter, distribuera undersökningen och arbeta för att få in så många svar som möjligt. Dessutom förbereder ni analysfasen och hur resultaten ska presenteras. Uppdragets tredje fas består av analys, sammanställning och slutpaketering.

För att lyckas väl med uppdraget på The New Division bör ni vara två personer. Antingen gör du uppdraget tillsammans med en uppsatspartner, eller tillsammans med en annan student som också skriver uppsats individuellt som The New Division matchar ihop dig med.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du
Är intresserad av hållbar utveckling och olika aktörers roll i utvecklingen.
Är intresserad av analysarbete och samhällstrender.
Gillar att ta dig an nya utmaningar och leta nya lösningar.
Läser en uppsatskurs om 30 hp under höstterminen 2019. Uppdraget kan passa en mängd olika studieinriktningar.
Arbetar flytande på både svenska och engelska.

Villkor
Omfattning: Uppsats eller ex-jobb på masternivå, 30 hp på heltid.
Arbetsplats: Till största delen från The New Divisions kontor i centrala Stockholm, med viss möjlighet till arbete på distans.
Handledning: Du introduceras och handleds av The New Divisions projektledare och behöver även en akademisk handledare från ditt lärosäte.
Ersättning: Uppdraget är obetalt och genomförs inom studierna. Vid gott resultat kan ett mindre arvode utgå.

KORT OM UPPDRAGET
Uppdragsgivare: The New Division

Uppdragstyp: Uppsatsuppdrag

Ort: Stockholm

Publicerat: 2019-05-16

Deadline: 2019-06-09

Innan examensarbetet påbörjas måste studenten först få klartecken från examinerande akademi.Kontaktperson
Victoria Hellsten
victoria.hellsten@sustainergies.se
0702832270


Tillbaka
  Utbildningsområde
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring

Uppdragsgivare
Sustainergies

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2019-08-21

Genomförandeperiod
Höstterminen 2019 30 HP

Länkar
sustainergies.se
Annonsen


Bookmark and Share