Dela med andra

UX / Informationsdesign till bokningssystem på vårdcentral

Publicerad 2019-11-29


Om uppdragsgivaren
DialogLab är ett projekt på Vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna som syftar till att jobba med utveckling som stärker/stöttar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Vi jobbar designdrivet tillsammans med de som berörs av de utmaningar vi tar oss an. Såväl patienter, anhöriga och vårdpersonal som andra relevanta externa aktörer till exempel, kommun, idéburen sektor eller näringsliv involveras i utvecklingsarbetet.

Beskrivning av examensarbetet
I dag görs bedömningen om en patienten ska boka en tid och i så fall till vilken profession oftast av en sjuksköterska. Antingen direkt i telefon om patienten ringt till vårdcentralen eller genom en granskning av den beställning av tid som patienten gjort via 1177s e-tjänster.

Vi tror att med bra information så kan de flesta patienter själva bedöma om de behöver söka vård och välja vilken profession de ska träffa. Ett system som stöttar patienten att själv göra bedömningen och välja skulle både stärka patientens självbestämmande och frigöra sjuksköterskeresurser som istället för administration kan användas i vård. En utmaning är dock hur ser ett sånt system ut? Hur kan vi stötta patientens val så att de får rätt typ av råd och vård. Vilken information behöver vi förmedla och på vilket sätt?

På Vårdcentralen Gallerian är vi igång och DialogLab har börjat utveckla ett sånt här system men det är mycket informationsintensivt och skulle behöva blir mer användarvänligt för att bli riktigt bra för både medarbetare och patienter. Här tror vi att det finns spännande utmaningar som passar för någon som är intresserad av kommunikation och UX, hur vi interagerar med system, att ta sig an i ett examensarbete.
Hur presenterar vi information på ett så bra sätt som möjligt för att stötta patientens val?
Vilka hinder och möjligheter finns i utvecklingen av ett sånt här system?
Vi tror att du som student bäst själv formulerar en frågeställning som intresserar dig i relation till vår utmaning.

DialogLab är en lärande miljö där du får möjlighet att lära genom arbetet med stöd från de andra i projektet och samtidigt möjlighet att dela med dig av din kunskap och expertis. Vi som driver utvecklingen av bokningssystemet är en e-hälsoutvecklare och en tjänstedesigner. Som exjobbare jobbar du tillsammans med, stöttar och får stöd av oss.


Kontaktperson
Lisa Malmberg
lisa.malmberg@regionsormland.se
070 030 06 34


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg
Innovation/Entreprenörskap

Uppdragsgivare
DialogLab, Vårdcentralen Gallerian

Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2020-02-29

Genomförandeperiod
2020 VT

Länkar
Info - DialogLab
Bokningssystem idag


Bookmark and Share