Dela med andra

Publik informationsyta

Publicerad 2019-02-20


Om uppdragsgivaren
Region Stockholm f d Stockholms läns landsting har i uppdrag att bygga ut tunnelbanan. Förvaltning för utbyggd tunnelbana leder uppdraget som f n omfattar 11 nya stationer och två mil nya spår. Uppdraget är uppdelat i olika geografiska projekt. Det är första gången på 40 år som tunnelbanan byggs ut.

Beskrivning av examensarbetet
Informationsyta till lokala kontor

Bakgrund Region Stockholm har i uppdrag att bygga ut Stockholms tunnelbana m så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. 2019 kommer vi att börja bygga och det tar cirka 6–8 år innan det är klart. På vår webbplats finns information om tunnelbaneutbyggnaden.
Vi bygger tunnelbanan i oftast tätbebyggda områden och kommer påverka många människor under lång tid. Våra arbeten orsakar störningar i form av buller, omläggning av väg- och cykelbanor och ibland ändrade färdvägar för bil- och kollektivtrafik. Från våra byggarbetsplatser transporteras jord- och bergmassor som även påverkar trafiken i området.

Sammantaget kan påverkan bli påtaglig och långvarig då arbetena sker både under och ovan jord. Detta kan lätt skapa irritation och det är därför viktigt att närboende och verksamheter har god kännedom om vad som ska göras och förstår varför.
Att skapa acceptans för våra arbeten är viktigt för oss. Att förklara varför vi bygger ut tunnelbanan och vilken nytta den kommer få i form av kortare och smidigare restid och nya möjliga resvägar.
Vi ser också en möjlighet att skapa nyfikenhet och intresse för utbyggnaden genom att berätta vad som sker bakom våra plank och under jord.

Lokala platskontor

Utöver en väl planerad kommunikation som sker i olika kanaler ser vi en möjlighet att informera om utbyggnaden genom att ta emot besökare på våra lokala platskontor. För närvarande planeras för två olika platskontor under hösten 2019. Platskontoren ligger i anslutning till de områden där vi ska bygga.
Ett av kontoren ligger centralt placerat mitt i ett bostadsområde, Hammarby sjöstad, där också en av de nya stationerna kommer byggas. Det bor många i området, det finns skolor och olika verksamheter. Vi tror att det kommer finnas ett lokalt intresse att ta del av information om nya tunnelbanan. Vi vet också att andra byggprojekt, myndigheter, skolor och organisationer är intresserade av att besöka oss.
Byggtiden är lång och det är därför viktigt att vi kan visa och förklara hur vi tänkt med byggnationerna och hur bra det färdiga resultatet blir. Det hjälper oss att skapa acceptans för störningar och förståelse för den kommande nyttan med tunnelbanan.

Uppdraget Uppdraget till Mälardalens högskola är att ta fram förslag på utformning av en besöksyta till platskontoret i Hammarby sjöstad. Det finns en rålokal med möjlighet att disponera ytan på olika sätt. Storleken på ytan är inte bestämd i detta skede men det rör sig om ca 20 kvm i en halvöppen yta med tre väggar samt en yta i receptionen med två väggytor.

Målgrupp

Vi tror att målgrupperna som förslaget ska utformas för är flera:
• Närboende – med syfte att informera och skapa acceptans
• Skolbarn i varierande åldrar – med syfte att förklara varför vi bygger och hur det går till
• Företag, byggprojekt, kommuner med flera – här är intresset mer byggfokus, planering, dialog

Funktioner Oavsett vem som besöker oss sker det i ett förbokat möte. Väl på plats kan det finnas funktioner som är interaktiva eller på annat sätt gör det enkelt för besökaren att ta del av information själv, om det t ex är en större grupp. Vi planerar att ha angränsande rum för presentationer där man kan sitta.

Format Informationsskärmar, fasta och/eller flyttbara är tänkbara format. Även hela väggar dock ej golvyta. Interaktiva platser där man på ett enkelt sätt kan ta del av information med ljud och bild.
Ev sittytor för barn och de med funktionshinder.
Vi värdesätter enkla och funktionella idéer som är intresseväckande. Använd er fulla fantasi!

Tidplan

Vi föreslår ett startmöte i februari eller så fort som möjligt. En eller två avstämningsmöten. Slutleverans maj/juni 2019.Material till yngre barn i förskola 1-5 år
När vi bygger ut tunnelbana kommer våra arbeten orsaka buller och vibrationer som kan vara skrämmande för barn, som är en särskilt utsatt grupp. Efter flera förskolor och skolor ligger nära våra arbetsplatsområden behöver vi ta fram åtgärder som gör att verksamheten kan fungera trots störningar från våra arbeten.

Uppdraget är att ta fram ett material på ett roligt sätt visar hur man bygger tunnlar, vad som låter och hur det känns. Vi vill att materialet ska väcka nyfikenhet och minska oron när vi spränger och bullrar. Det ska vara någonting som vi kan ge barn och föräldrar men också fungera som ett stöd i pedagogernas undervisning.
Material till skolbarn åk fsk-klass-3 6-9 år
Materialet har samma syfte som ovan.
Materialet ska väcka intresse och nyfikenhet för hur man bygger tunnlar och dämpa oro och rädsla för det som låter och känns. Målet är att väcka intresse och nyfikenhet.
Uppdraget är att ta fram ett material som vi kan ge barn, föräldrar och pedagoger.
Materialet ska vara ett s
Nytta:
pedagoiskt nivå. Något som pedagoger kan använda i sin undervisning
Beskriva hur bygger tunnel, vad som låter vad som känns.
Dämpa oro och rädsla och väcka intresse och nyfikenhet
Stöd för pedagoger och föräldrar.

Ge som en gåva
Att använda på skolan/förskolan men också hemma
Visuell men ej pekbokig
För barn i förskoleålder
Äldre barn 6-9 i yngre skolåldern
Solnas Enskilda Montessoriskola
Interaktivt spel
lära sig vad som låter och vad det är som känns
Låg-mellan
Undervisningsmaterial
Quiz – tävlingar? Pris?
Plank?
Startmöte
Klart till sommaren
En eller två avstämningar.
Slutleverans slutet på maj?
Kontaktperson
Maria Nordlöv
maria.schildt-nordlov@sll.se
070-7377323
Box 22550, 104 22 Stockholm
Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (Region Stockholm)

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2019-05-21

Genomförandeperiod
vårtermin 2019

Länkar
Nya tunnelbanan/webb


Bookmark and Share