Dela med andra

Examensarbete Fjärrvärme

Publicerad 2019-01-31


Om uppdragsgivaren
FVB Sverige ab är ett konsultföretag inom energibranschen med säte i Västerås. Våra verksamhetsområden är Värme, Kyla, Kraftvärme och Process och vår marknad finns huvudsakligen bland Energibolag, Industri och Fastighet.
Vår affärsidé är att vara heltäckande inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar med hela kedjan från produktion via distribution till slutanvändning av energi.
Uppdragen kan omfatta allt från marknadsanalyser, tekniska/ekonomiska utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och leveransavtal, projektering, projektledning, kontroll, besiktning till stöd via prestandaprov och idrifttagning. Energianalyser och effektivisering hos slutkund samt energideklarationer, liksom automation inklusive programmering, dokumentation och driftinstruktioner samt forskning och utveckling är också viktiga delar i vår produktportfölj.
Vi ger även våra kunder stöd vid försäljning och marknadsföring av produkten fjärrvärme eller fjärrkyla.

Beskrivning av examensarbetet
Uppgift

FVB Sverige AB behöver hjälp att jämföra olika energitekniker med hjälp av livscykelanalyser för att identifiera fördelar och nackdelar när det gäller de tre största aspekterna; ekonomiska, miljömässiga och tekniska. Det som är relevant för oss på FVB är jämförelsen mellan fjärrvärme och andra uppvärmningsmetoder i fastigheter såsom bergvärme, solceller etc.
Detta arbete skall fungera som ett underlag som vi kan visa för våra kunder inom fjärrvärmebranschen samt våra kollegor runtom i Sverige. Det ska också användas som ett marknadsföringsverktyg för våra kunder.
Dessa frågor är relevanta för oss på FVB:

1. Utifrån livscykelanalys, vart står fjärrvärme i dagsläget mot andra energitekniker såsom bergvärme och solceller? Fördelar, nackdelar samt payback time ekonomiska, miljömässiga och tekniska.

2. Hur ser framtiden ut för fjärrvärme i Sverige och globalt kortfattad samt vilka utmaningar står fjärrvärme inför?
Det kan finnas andra frågor som kan vara relevanta för detta arbete, vi är öppna för förslag.
För att lyckas med ett bra och transparent LCA krävs det tillgång till bra källor och databaser. Ecoinvent är en databas som används flitigt inom LCA/LCC för att ta reda på utsläppen och miljöpåverkan inom olika tillverkningsprocesser, förhoppningsvis har Mälardalens högskola tillgång till en licens eller andra typer av databaser. Vi på FVB kommer hjälpa till och ta kontakt med andra företag för att få relevant data för LCA/LCC analysen om det behövs.

Detta examensarbete är lämplig för en eller två examensarbetare och passar bäst för studenter inom energi och miljölinjen som har någon form av erfarenhet inom de områdena. För att göra livscykelanalyser kan man använda sig av olika program såsom OpenLCA. Det kan göras antingen på svenska eller engelska.

För vidare information kontakta:
Shivan Rashid
Shivan.rashid@fvb.se
021-81 80 66Kontaktperson
Shivan Rashid
shivan.rashid@fvb.se
021818066
Isolatorvägen 8
721 37 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
FVB Sverige ab

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2019-05-01

Genomförandeperiod
2019, VTBookmark and Share