Dela med andra

Hjälpmedel för kommunikation till förskolor och skolor

Publicerad 2019-02-01


Om uppdragsgivaren
Vi bygger ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. Det behövs för att 82 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna, och Stockholm. Vi är en del av Region Stockholm.

Beskrivning av examensarbetet
Hjälpmedel för kommunikation till förskolor och skolor

Region Stockholms har i uppdrag att bygga ut tunnelbanan med 2 mil spår och 11 nya stationer så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. 2019 kommer vi att börja bygga och det tar cirka 6-8 år innan det är klart. På vår webbplats finns information om tunnelbaneutbyggnaden.

Våra arbeten kommer att orsaka buller och vibrationer som påverkar människor och verksamheter. Att i god tid nå ut med relevant information till berörda som påverkas av våra arbeten är prioriterat och vi anpassar vår kommunikation och kanaler efter målgruppernas behov.

Det finns många skolor och förskolor nära våra arbetsplatsområden och barn är en särskilt utsatt grupp. Byggtiden är lång i ett barns perspektiv och vi vill ta fram åtgärder för att minska barnens oro och rädsla när vi spränger tunnlar och bullrar. Om barnen är förberedda och förstår vad som händer kommer det vara mindre skrämmande och kanske till och med lite spännande.

Uppdraget till Mälardalens högskola är att ta fram ett hjälpmedel som på ett lekfullt sätt beskriver hur man bygger tunnelbana, vad som låter och hur det känns. Det kan vara någonting som vi kan ge till barnen och deras föräldrar och fungera som ett stöd i pedagogernas/lärarnas undervisning.

Format
Bok, film, spel är tänkbara format. Men vi är öppna för idéer, tänk fritt! Oavsett format vill vi att hjälpmedlet ska vara intresseväckande och lättillgängligt.

Målgruppsanpassning
Vi tror att hjälpmedlet behöver anpassas till två olika ålderskategorier:
• Yngre barn i förskola 1-5 år
• Skolbarn i de lägre klasserna, 6-9 år. Här tror vi att formatet med fördel kan vara mer interaktivt.

Tidplan
Vi föreslår ett startmöte så fort som möjligt. En eller två avstämningsmöten. Slutleverans maj/juni 2019.Kontaktperson
Elisabeth Klingmark
elisabet.henningsson-klingmark@sll.se
070-737 55 07
Box 225 50
104 22 Stockholm


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2019-04-05

Genomförandeperiod
vt 2019

Länkar
webb-Nya tunnelbanan


Bookmark and Share