Dela med andra

Ett historiskt rum - det moderna museet

Publicerad 2019-01-23


Om uppdragsgivaren
Vi är en ideell förening som vill lyfta fram Strängnäs intressanta historia från medeltiden och framåt med fokus på 1500- 1600 tal, Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523

Beskrivning av examensarbetet
Gustav Vasa Föreningen vill skapa ett ”historiskt rum” /museum, en fysisk plats, för Strängnäs historia i Sverige under framförallt 1500- och 1600-talet.
Hur ska ett sådant museum utformas?
Utformningen ska bestå av olika lösningar som gör ”rummet” spännande och intressant och ger en helhetsbild av de olika händelserna och hur de hänger ihop över tid. Strängnäs plats i Sveriges utveckling.
Vi tror att besökaren både ska kunna se, läsa, höra och känna dvs uppleva saker med våra olika sinnen, var och en för sig och/eller tillsammans.
Målgruppen är alla åldrar dvs från barn och unga till historisk intresserade pensionärer, målet är att det ska vara en reell upplevelse att besöka museet.
Föreningen utgår ifrån att det ska lokaliseras i en lämplig byggnad i Strängnäs, där Gustav Vasa utropades till kung. Hur ska fysiska komponenter utställningsföremål och virtuella funktioner IT, Internet, VR, etc. kombineras och samverka för att skapa ett museum, som upplevs som intressant för alla åldersgrupper? Exempel på tillämpningar ska ingå i arbetsresultatet.
Den fysiska platsen kan vara Tingshuset, Multeum biblioteket, Roggeborgen, Domkyrkan eller annan plats, fritt att utveckla.
Vi kan också beskriva ett antal händelser om det underlättar för arbetet och som ni kan disponera som ni vill.


Kontaktperson
Monika Eriksson Bertilsson
bertilsson10@telia.com
705260039
Gyllenhjelmsgatan 8
645 30 Strängnäs


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Gustav Vasa föreningen

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2019-04-23

Genomförandeperiod
2019, VT

Länkar
Till hemsidan


Bookmark and Share