Dela med andra

Reduktion av CO2 i rökgaser

Publicerad 2019-01-07


Om uppdragsgivaren
AUDIC AB är ett teknikföretag inriktat på innovationer och utveckling av uppfinningar. Firman leds av Didrik Aurenius och innehar många patent och har utvecklat ett flertal uppfinningar.

Beskrivning av examensarbetet
Jobbet bedöms omfattande och kräver med stor sannolikhet genomförande i grupp. Jobbet avser att medelst algodling reducera utsläpp av CO2. Inledningsvis ska en studie av förutsättningarna utföras. Resultatet av studien ska ligga till grund för inriktning av fortsatt arbete. Avslutningsvis ska en modellanläggning byggas, i vilken mätningar ska utföras. Jobbet ska ske i nära samråd med uppdragsgivaren.

Kontaktperson
Didrik Aurenius
audic@telia.com
707781712
Tumbo Österby Askholmen 2
635 31 Kvicksund


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
AUDIC AB

Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2019-04-07

Genomförandeperiod
2019Bookmark and Share