Dela med andra

Soleloptimerad bostadsbyggnation

Publicerad 2018-12-14


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
Kort bakgrund/short background:
Eskilstuna kommun gjorde under 2018 en inbjudan till markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn. Med markanvisningens hjälp skulle det bästa projektet för tävlingsområdet tas fram avseende bostadsbyggnation med solelteknik och integrera tekniken i byggnationen.
Syftet med markanvisning i området var att möjliggöra byggnation av bostäder med solelteknik och utvärdering av denna inom projektet soleloptimerad stadsplanering.

Tävlingsförslagen skulle bedömas utifrån följande kriterier:
• Högst mängd solel i kWh som produceras utöver skallkrav.
• Tekniska lösningar eller utformning som ökar andel egenanvänd eller som minskar förluster av solel.
• Hur väl utformning har skett av byggnaden, t.ex. flexibel planlösning och utemiljö, uteplats, gård samt grönområde.
• Estetisk utformning och integrering av solelteknik i byggnationen.

För mera information se:
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/bostader/markanvisningstavlingar/skogsvallen.html

&8195;
Uppgift/Task:
Detta examensarbete skulle ta fasta på kraven i den beskrivna markanvisningstävling och ge ett förslag på hur man på bästa sätt skulle kunna möta dessa krav

• Litteraturstudie kring
o Byggnadsintegrerade solceller
o Lagringsteknik av solel
o Affärsmodeller och tekniska lösningar för att integrera de boendes hushållsel och elbilsladdning i det lokala energisystemet.

• Beräkningsunderlag och förslag på solcellsanläggning för ett projekt i Skogsvallen, Eskilstuna, med läge enligt markanvisningstävlingen.


Kontaktperson/Contact person:

Bengt Stridh, Universitetslektor, Mälardalens högskola, Bengt Stridh, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2019-03-01

Genomförandeperiod
2019, VT

Länkar
Markanvisningstävlin


Bookmark and Share