Dela med andra

Bräddstrategi EEM

Publicerad 2018-10-31


Om uppdragsgivaren
Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Beskrivning av examensarbetet
Syftet med uppdraget är att ta fram en strategi för hur EEM ska arbeta för att öka kunskapen och ökad kontroll om bräddning från befintligt ledningsnät. Inom ramen av uppdraget utförs därför en mätkampanj för att säkerställa verksamma bräddpunkter samt se över nya metoder för inhämtning och förbättring av tillgänglig data. Syftet är också att lista lämpliga åtgärder som syftar till ökad bräddkontroll och minskade utsläpp vid bräddpunkten. Åtgärdsprioritering ska baseras på recipientens känslighet och slutsatser från mätkampanjen.
Dessutom är syftet att ta fram en plan och strategi för hur ett proaktivt och systematiskt arbete kommer bedrivas i ESEM´s linjearbete i samråd med Miljökontoret. Åtgärder kan vara att installera bättre mätutrustning,

Kontaktperson
Åsa Dalhielm
Asa.Dalhielm@esem.se
016-10 67 10


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Eskilstuna energi och miljö

Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2018-12-21

Genomförandeperiod
vt19Bookmark and Share