Dela med andra

Using Technology Business Intelligence to improve Product Portfolio Effectiveness measurement

Publicerad 2018-10-16


Om uppdragsgivaren
På Seco Tools utvecklar och erbjuder vi avancerade produkter och lösningar som förenklar skärande bearbetning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera och implementera den bästa lösningen för deras behov. En gemensam värdegrund förenar Seco Tools 5000 medarbetare i över 75 länder: Passion för våra kunder, Familjeanda och Personligt engagemang.
Vårt huvudkontor och största produktionsanläggning ligger i Fagersta, norra Västmanland, där arbetar cirka 1200 personer.


Beskrivning av examensarbetet
Bakgrund:
En av Secos viktigare processer är att med kundvärde i fokus, både strategiskt och taktiskt utforma och förändra produkterbjudanden över tiden. Detta görs med mätning av hur effektiva våra portföljer är, analyser och beslut om förändringar samt hur och vilka utvecklingsprojekt som ska prioriteras för framtiden. En nödvändig förutsättning är att vi har med hjälp av strukturerad ”business intelligence” skapat beslutsunderlag i form av trender och nyckeltal som berör våra olika marknaders kunder.
Idag pågår strukturerat övergripande ”business intelligence” arbete för att stödja Secos strategiska processer och ledningsarbete. Däremot har nedbrutet taktiskt och mer tekniskt inriktat arbete varit och är mer individuellt behovsrelaterat och genomförs som manuella insatser och analyser.
Problemställningar:
Hur starkt kopplade är olika produktportföljrelaterade nyckeltal till olika marknadstrender? Finns det tex samband mellan marknadsdata och vår framtida försäljning av vissa produkter?
Vilken information är redan tillgänglig och vilken information behöver göras tillgänglig eller inhämtas?
Hur bör analyser utformas, genomföras och redovisas för att vara effektiva? Vilken typ av arbete kan och bör prioriteras för att styra produktportföljer i för företaget ännu effektivare riktning? Hur kan arbetet utformas så det på ett effektivt sätt ger bra underlag för att företagets produktledning?
Din profil:
Detta är ett examensjobb som passar dig med vass analytikerprofil och kunskap inom ekonomi och/ eller teknik.


Kontaktperson
Stefan Östlund
stefan.ostlund@secotools.com
0223-40291


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Seco Tools

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2019-01-14

Genomförandeperiod
2019

Länkar
Seco Tools


Bookmark and Share