Dela med andra

Digitalisering av VDC – Virtual Design and Construction

Publicerad 2018-09-28


Om uppdragsgivaren
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.
På Tyréns är vi vana att leda stora och komplexa projekt inom samhällsbyggnad. Vi tar ansvar för helheten och ser till att projekten går i mål. Förutom projektledning erbjuder vi även projekteringsledning, byggledning och installationssamordning. Extra vassa är vi inom projektmetoden VDC och smarta digitala verktyg som BIM och 3D-visualisering.


Beskrivning av examensarbetet
VDC och Digitalisering
Virtual Design and Construction VDC är en metodik för ledning och styrning av projekt, som förenklat kan sägas kombinera processledning med digitalisering och BIM. Arbetssättet introducerades av NASA på 1990-talet och VDC-metodiken har sedan 2000-talet vidareutvecklats inom samhällsbyggnadssektorn av Stanford University i USA. Drivkraften till utvecklingen är ett behov av att effektivisera en vanligen utdragen och kostsam projekteringsprocess.
VDC bygger på öppenhet och nära samspel mellan både projektdeltagarna och kunden. Vi har en gemensam och tydligt formulerad målbild som grund för hela arbetet. När vi träffas under våra ICE-dagar blir det enklare att fatta beslut, lösa problem och stämma av att vi är på rätt väg. Alltid med målet i fokus. I dagsläget kräver processen att projektdeltagare finns fysiskt på plats för att arbetet ska flyta på effektivt.
Digitalisering av processen är i dagsläget en stor utmaning inom VDC som innebär en förändrad arbetsprocess med målet att kunna arbeta med projektdeltagare på annan ort. Därför söker vi nu efter en student som vill skriva sitt examensarbete hos oss gällande utvecklingen av digitalisering.
Hur ska vi på bästa sätt arbeta digitaliserat inom VDC?
• Hur kan vi digitalisera ICE-dagar då delar av projektmedlemmarna deltar på annan ort?
• Vilka digitala verktyg är bäst lämpade gällande visuell planering och övrigt analogt material?
PROFIL
Vi ser att du är på väg att skriva ditt examensarbete inom dina studier till att bli ingenjör. Genom din utbildning eller tidigare erfarenhet ska du känna till och ha kunskap om ett eller flera av följande områden:
Projektledning
Byggprocessen
Dataanalys eller liknande.
Du kommer få undersöka ett ämne som vi ser som intressant att ha svar på och som få eller ingen undersökt tidigare. Därför är det viktigt att du är initiativrik och innovativ i hur du finner och löser problem.

Hör av dig vid intresse och kom gärna med idéer och förslag på upplägg.
Examensarbetet kommer i huvudsak att genomföras på Tyréns kontor vid Slussen i Stockholm och erbjuds under vårterminen 2019 med handledare ur avdelningen från Projektledning.


Kontaktperson
Tommy Lindeberg
tommy.lindeberg@tyrens.se
010-452 32 54


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Tyrens AB

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2018-12-27

Genomförandeperiod
2019 VT

Länkar
Tyrens karriärsida


Bookmark and Share