Dela med andra

Exjobb med KRAV - spårbarhet av ekomat med blockchain

Publicerad 2018-07-11


Om uppdragsgivaren
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAVs uppdrag är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 27 medlemsföretag och organisationer.

Beskrivning av examensarbetet
Spårbarhet är en viktig komponent i certifieringen av ekologiska livsmedel. Det är därför KRAV med stort intresse följer teknikutvecklingen och är intresserade av att veta mer om hur blockchain-teknologin kan användas. I teorin skulle den kunna bidra till att öka spårbarhet, skapa transparens och minska riskerna för fusk i livsmedelskedjan. Tidigare studier på området har dock pekat på både möjligheter och utmaningar. Nu vill KRAV ha din hjälp att undersöka temat djupare och exempelvis titta på:

Vad finns det för digitala system för spårbarhet idag?
Vilka möjligheter och utmaningar har identifierats för tillämpning av blockchain inom livsmedelssektorn?
Vad kan det finnas för samarbeten inom eko-branschen?
Du kommer självklart kunna anpassa projektet för att passa dina studier och hitta en intressant frågeställning och relevant metod. Läs in dig på ämnet, identifiera kunskapsbehovet och gör en studie – oavsett om det är en litteraturstudie eller en fallstudie om samarbeten eller tillämpningar inom eko-branschen! Dina handledare från KRAV kommer att vara bra bollplank och kan ge dig viss bakgrund och material, men eftersom området är relativt nytt kan det vara bra om du har en akademisk handledare eller annan referens med god kännedom om användningen av blockchain-teknologi.

Kontaktperson
Simon Werbart Flato
simon@sustainergies.se
0736000291


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring
Information/Kommunikation/Kulturg
Innovation/Entreprenörskap
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport
Övriga jobb

Uppdragsgivare
KRAV

Ort
Stockholmsområdet

Sista ansökningdag
2018-10-30

Genomförandeperiod
2018, HT

Länkar
Hela annonsen
Ansökan direkt i for


Bookmark and Share