Dela med andra

Bildbehandling – En utvärdering av stockändesavsyning och dess möjligheter

Publicerad 2018-03-16


Om uppdragsgivaren
RemaSawco levererar smarta lösningar till sågverksindustrin. Vårt huvudområde är kvalificerade och intelligenta mätsystem som hjälper sågverk att bättre utnyttja råvaran.
Våra system inkluderar bland annat röntgen- och 3D-mätning i mätstationen, optimering och olika måttkontroller i såglinjen, automatisk kvalitetsavsyning och sortering av brädor i råsorteringen eller justerverket. Våra produkter ligger i teknisk framkant och vi utvecklas ständigt för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för våra kunder.
Intressant läsning: https://www.nyteknik.se/digitalisering/sa-blir-sagverket-digitalt-6875262

Beskrivning av examensarbetet
Idag mäts och utvärderas timmerstockar på en mängd sätt innan de sågas. Dessa parametrar används sedan som styrning och beslutstöd för hur stocken skall sågas. Ett exempel på parameter är barktjockleken. Idag kan man oftast utvärdera barktjockleken med laser så kallad tracheid-mätning. Detta är dock inte lika enkelt på vintern och vissa stocktyper då det medföljer både snö och smuts, samt att barken i större utsträckning sitter kvar. Vi skulle vilja utvärdera om man som ett komplement till befintliga mätmetoder med hjälp av bildbehandling 2D på stockändarna - försöker bestämma flertalet kvalitetsparametrar. Exempel på saker man skulle kunna utvärdera är barktjocklek, årsringsantal, årsringbredd, tvärsnittsarea höjd, bredd, rundhet, röta, m.m. Det finns idag redan en kamera-lösning som fotar stockänden så att operatörerna visuellt kan utvärdera stockarna – dock är det inte utvärderat hur pass bra den kameran är för bildbehandling och vad som skulle krävas för att få ett sådant här system funktionellt. Det som är intressant är att se vad man skulle kunna ge operatören för ytterligare beslutstöd med hjälp av datorseende.

Exjobbets uppdrag blir att utvärdera vad som krävs och vilken noggrannhet man skulle kunna åstadkomma med en sådan här lösning. Det innefattar datainsamling, utveckling av vision-algoritmer och om tid finnes också en produktifiering av lösningen.
Sökande bör ha någon slags datavetenskaplig bakgrund även andra ingenjörssorter är möjliga men ett stort intresse av programmering och dataanalys är bra samt en nyfikenhet av bildbehandling.
Omfattningen på projektet kan utformas lite olika beroende på bakgrundskunskaper samt inriktning.


Kontaktperson
Björn Ångbäck
bjorn.angback@remasawco.se
0705748490
Pilgatan 21, Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Data/nätverk

Uppdragsgivare
RemaSawco

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2018-06-14

Genomförandeperiod
2018

Länkar
RemaSawcos hemsida


Bookmark and Share