Dela med andra

Giftfri förskola Avesta

Publicerad 2017-12-15


Om uppdragsgivaren
Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta!
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avestas hållbarhetsarbete lyder under Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning som är en sammanslagning av Avestas, Fagerstas och Norbergs miljö- och byggförvaltningar. Avestas Hållbarhetsstrateg arbetar sedan oktober 2016 med övergripande hållbarhetsmål för Avesta kommuns hela verksamhet.


Beskrivning av examensarbetet
Beskrivning av arbetsuppgifter
Avesta satsar nu för att uppnå målet ”Giftfri förskola”. Därför behöver vi genomföra en inventering av förskolorna och därefter byta ut produkter och material som kan medföra att barn, personal eller miljön utsätts för risker. Arbetet innebär inventering av kommunens ca 25 förskoleavdelningar med avseende på produkter och material med potentiellt hälso- eller miljöstörande ämnen. Resultatet av inventeringen ska sammanställas och förmedlas till arbetsgruppen. I uppgiften ingår också att informera personalen på respektive förskola om kemikalier och material, i syfte att lyfta personalens kunskapsnivå i ämnet.


Kontaktperson
Mirjam Nykvist
mirjam.nykvist@avesta.se
0226645604


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Avesta kommun

Ort
Övriga landet

Sista ansökningdag
2018-03-15

Genomförandeperiod
VT 2018Bookmark and Share