Dela med andra

Industri 4.0

Publicerad 2017-10-10


Om uppdragsgivaren
Den amerikanska koncernen Meritor har idag ca 8 000 anställda över hela världen med huvudkontoret i USA Troy, Michigan. Meritor har ett 30 tal produktionsenheter och Lindesbergsfabriken är den största enheten, både avseende omsättning och antal anställda. Även i Örebroregionen är Meritor en stor arbetsgivare med ca 1000 medarbetare och en årlig omsättning på ca 4,5 Miljarder kr.

Beskrivning av examensarbetet
Det finns idag många röster och åsikter kring vad Industri 4.0 kan innebära för Sverige och svenska företag. Industri 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, process industriell it och tillverkningsteknologier. Konceptet har koppling till ”Internet of Things” och ger att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden. Termen Industri 4.0 användes först vid industrimässan i Hannover, år 2011. De tre första industriella revolutionerna är i ordning ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken.
Uppdraget är att analysera omvärldens och Sveriges syn på begreppet Industri 4.0. Analysen bör omfatta nuläge och målsättning över kort respektive lång sikt, samt relatera Meritor Lindesbergs nivå i förhållande till var andra Svenska framgångsrika teknik företag står i en jämförelse.
Rekommendationer om hur framtida produktionssystem bör utvecklas baserat på ovanstående GAP-analys är en stor del av leveransen.
Omfattning: 2 studenter/10 veckor

Kontaktperson
Marcus Norling
Marcus.Norling@Meritor.com
0581-84383
Box 90
711 22 LINDESBERGTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Meritor HVS AB

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2018-01-15

Genomförandeperiod
VT 2018Bookmark and Share