Dela med andra

Ta fram inköpsstrategi för direkt produktionsmaterial

Publicerad 2017-09-19


Om uppdragsgivaren
Företagsgruppen Westinghouse Electric Company har drygt 12 000 anställda i 15 länder och ingår i den världsomspännande Toshibagruppen med 172 000 anställda. Westinghouse Electric Company är pionjär och världsledande som leverantör av kärnkraftsanläggningar och -produkter. Westinghouseteknologin är basen för cirka hälften av världens kärnkraftverk i drift. Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås är Westinghousegruppens kompetens- och utvecklingscentrum för kokvattenreaktortekniken. Bränslefabriken i Västerås är en av världens modernaste och utgör en väsentlig del av företagets verksamhet. Bolaget har byggt elva kärnkraftverk i Norden och levererar idag kärnbränsle och komponenter, ombyggnader, el- och kontrollsystem och service på marknaderna i Europa, USA och Asien. Westinghouse Sweden har idag nästan 1000 anställda i Västerås och Täby och är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi med mer än 50 års framgångsrik erfarenhet inom branschen.
För ytterligare information om företagsgruppen: www.westinghousenuclear.com


Beskrivning av examensarbetet
Uppdragsbeskrivning:
Ta fram inköpsstrategi med mål att minska kapitalbindning samtidigt som god tillgänglighet till produktionen bibehålls. Vi har idag en utmaning i att vi köper mot order samtidigt som ledtiden mot våra leverantörer är längre än den mellan oss och våra kunder. Hur ska vi lämpligen styra vårt lager för att hantera detta gap?
Slutprodukten förväntas vara en presentation av nuläget samt förslag på en väl definierad inköpsstrategi lämplig för vår verksamhet.

Studentens bakgrund och kompetens:
Blivande ingenjör eller ekonom med inriktning mot logistik.

Tidsperspektiv och omfattning:
Examensarbete på avanserad nivå motsvarande 20 veckors heltidsstudier 30 hp med tänkt start i januari 2018.Kontaktperson
Malin Andersen
ander1mm@westinghouse.com
021-4401536


Tillbaka
  Utbildningsområde
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring

Uppdragsgivare
Westinghouse Electric Sweden AB

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2017-10-31

Genomförandeperiod
VT18Bookmark and Share