Dela med andra

Kategoristyrt inköpsarbete för Strängnäs kommun

Publicerad 2018-02-12


Om uppdragsgivaren
Strängnäs kommun ligger centralt belägen i den expansiva Mälardalen och har en befolkning på drygt 34 000 invånare. Den kommunala verksamheten bedrivs i tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk och Stallarholmen samt på landsbygden av cirka 2 300 anställda.

Beskrivning av examensarbetet
Många offentliga organisationer har på senare år gått över till ett kategoristyrt inköpsarbete, något som man inom den privata sektorn arbetat med länge.

Kategoristyrning innebär att man delar in en verksamhets köp i olika inköpskategorier och arbetar proaktivt, strategiskt och målbaserat med varje kategori.

Ett mål i Strängnäs kommun är att komma igång med kategoristyrt inköpsarbete under 2017. Vi är därför intresserad av att ta hjälp av en eller flera studenter med syfte att undersöka förutsättningarna för ett kategoristyrt inköpsarbete inom kommunen.

Följande frågeställningar skulle vara intressanta att få utredda:

*Vilka är de huvudsakliga delarna i kategoristyrt inköpsarbete i en kommun, exempelvis metoder och tillvägagångssätt?

*Vilken kategoriindelning är mest lämplig för Strängnäs kommun?

*Vilka kategorier bör prioriteras?

*Förslag på fortsatt arbete.

Kontaktperson
Anna Kahlbom
anna.kahlbom@strangnas.se
0152-293 91


Tillbaka
  Utbildningsområde
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring

Uppdragsgivare
Strängnäs kommun, inköpsenheten

Ort
Södermanland

Sista ansökningdag
2018-06-30

Genomförandeperiod
2018,vårBookmark and Share